สาขา โลตัสศรีนครินทร์

0819481661
ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีนครินทร์  ต.เมืองใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270
เวลา 9:00 AM-5:00 PM  น.