สาขา ห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ

0817040606
ที่อยู่ 96 หมู่ 1 ถนน แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
เวลา 10:00-19:00  น.