สาขา ห้างโลตัส นครอินทร์

024033972
ที่อยู่ 444 หมู่ 4 ถนน นครอินทร์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11130
เวลา 10:00-19:00  น.