ร่วมถวายตู้กรองน้ำร้อน-เย็น

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมถวายเครื่องกรองน้ำดื่ม

สำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ

มีรายนามผู้บริจาคติดหน้าเครื่อง และได้รับใบอนุโมทนาเพื่อลดหย่อนภาษี

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม  2562