คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี      

         ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Pure และ Everest

         เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE รุ่น KT00UV คือเครื่องกรองน้ำดื่มที่ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเลือกใช้ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มจิตอาสา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการของทางศูนย์ฯ
        นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งตู้กรองน้ำพร้อมดื่มร้อน-เย็น Everest ที่บริเวณตึกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 และที่บริเวณชั้น 7 อาคารสิริกิติ์อีกด้วย

rama