บ้านกรองน้ำ ตลาดยิ่งเจริญ

บ้านกรองน้ำ ตลาดยิ่งเจริญ

259/99 ม.7 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

02-521-3084
FAX02-521-3085
เว็บไซต์http://www.baankrongnam.com
อีเมลpure_sr032@hotmail.com

เวลา เปิด-ปิดชื่อพนักงานตำแหน่งวันหยุด
เปิด 09.00 - 19.00 น.นายปิยเดช สมทิพย์ผู้จัดการฝึกหัดอังคาร

แผนที่สาขา ตลาดยิ่งเจริญ